Česká společnost

pro rozvoj kariérového a HR poradenství

 

Naše společnost spojuje dva profesní břehy - břeh personalistiky a břeh kariérového poradenství:

6 důvodů, PROČ spolupracovat s námi:

  1. Máme letité zkušenosti a praxi z personalistiky, leadershipu, kariérovém poradenství.
  2. Dobře víme, jak HR procesy ve firmě fungují, jak se nastavují, kde je jejich slabá či silná stránka a co je vhodné či nevhodné pro daný typ firmy.
  3. Říkáme klientům skutečnosti, o kterých HR odborníci a kariéroví poradci mlčí.
  4. Známe zákulisí personalistiky a manažerského jednání.
  5. Máme  životní nadhled a používáme "selský rozum".
  6. Sledujeme nové trendy a vždy jsme krok kupředu.

Přidejte se k nám, spolu s námi budete určovat směr plavby kariérovým a HR poradenstvím.

Těším se na Vás!