RADY A DOPORUČENÍ ...

www.mpsv.cz - portál Ministerstva práce a sociálních věcí, který nabízí informace z oblasti služeb zaměstnanosti, státní sociální politiky a podpory, EU a další užitečné informace z jednotlivých úřadů práce.

www.portal.mpsv.cz - integrovaný portál  MPSV s informacemi o krajských pohočkch a kontaktních pracovištích úřadu práce v ČR,  dále o aktuálních informacích o politice zaměstnanosti v ČR, statistické záznamy, EURES, formuláře, apod.

www.cssz.cz - portál České správy sociálního zabezpečení, kde najdete informace z oblasti sociálního zabezpečení v ČR (důchodové a nemocenské pojištění) a lékařské posudkové služby.

www.zakonyprolidi.cz , na kterém najdete všechny zákony včetně aktuálního znění, které občané nejčastěji požadují.

www.cakp.cz - portál České asociace kariérového poradentví

www.asociacevsp.cz - portál Asociace vysokoškolského poradenství