Legislativa ...

 

Seznam nejběžnější zákonů naleznete na www.zakonyprolidi.cz

Národní soustava povolání (MPSV) - nejaktuálnější informace o povoláních na českém trhu práce, jejich náplní, potřebných znalostech  a dovednostech nutných pro výkon povolání, informace o mzdách či volných místech, apod. www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací (MŠMT) - informace o soustavě celostátně uznávaných profesních kvalifikací v ČR; www.narodnikvalifikace.cz

Zákoník práce www.zakonik-prace.cz