Literatura ...

Doporučujeme pouze literaturu, kterou jsme osobně prostudovali:

Abeceda personalistiky 2015 (Tým právníků a odborníků, 2015)

Tatp výborná pracovní pomůcka pro HR odbornííky by měla ležet na stole každého personalisty a HR manažera. Je zde komplexně popsána a zasazena do právního rámce české legislativy celá oblast řízení lidských zdrojů. Jsou zde uvedeny kapitoly jako řízení lidských zdrojů, personální plánování, odměňování, řešení pracovních výkonů, BOZP, zaměstnanecké výhody, vztahy k jiným orgánům či odlišnosti personální práce v různých typech organizací. Stačí si jen ttevřít příslušnou kapitolu a přečíst si, jak daná oblast funguje v praxi. 

 

Kariérní poradenství (Štefan Vendel, 2008)

V knížce jsou uvedeny základní problematiky, které se týkají kariérového a profesního poradenstí. Lze ji doporučit všem, kteří se v této problematice chtějí zorientovat  - s poskytováním kariérového poradenství začínají nebo si chtějí připomenout některé zákonitosti této problematiky. Jsou zde čtivě uvedeny klíčové teorie a přístupy kariérového poradenství a další názory a postřehy autora na problematiku kariérovoho pradenství u nás i ve světě.

 

 

Profesní poradenství - vybrané kapitoly (Dagmar Svobodová, 2015)

Jedna z nejnovějších publikací, které byly v současné době napsány a vydány Gradou Publishing, a.s.  Jsou zde kapitoly , které se týkají  systému a organizací profesního poradenství v ČR, klíčových kompetencí trhu práce a poradce, diagnostiky a supervize profesního poradeství. Dále  si zde můžete přečíst, kapitolu "plánování  a formování života a práce".

 

 

Sociodynamické poradenství (R. Vance Peave)

Tato kniha, kterou vydalo poradenské centrum Euroguidance v uplynulých letech, je uvozena slovy "problémem není člověk, problémem je problém." V knize je poměrně obšírně popsán jeden ze současných teoretických přístupů, který se uplatňuje v poradenské praxi a lze jej brát spíše jako studijní materiál, kteý je propojený s poradenskou praxi, ale který určitě nepřečtete za jeden večer. 

 

 

Kariérový koučing (Monika Bartoníčková, 2007)

Velmi čtivá a hlavně praktická kniha, kterou  by si měli prostudovat všichni kariéroví poradci. Autorka uvádí praktické zkušenosti ze své poradenské praxe včetně konkrétních aktivit, které by kariérový poradce mohl do svého "profesního portfolia" zahrnout a provede vás celým "světem" profesního poradenství. Kniha se zabývá tématy: hledání zaměstnání, rozvojem kariéry a profesním poradestvím. Bohužel, v současné době lze tuto publikace nesnadno získat. Je vhodná také pro ty, kteří jsou zaměření na svůj profesní rozvoj a nebo se připravují na vstup do zaměstnání. Hlavní myšlenou knihy je totiž "dělat práci, která mě baví,nemusí být jen snem."

 

Jak se nespálit podruhé aneb strategie a praxe výběrového řízení (Fratišek Hroník, 2007)

Ačkoliv kniha vyšla již před více než 7 lety, je to pravděpodobně stále jediná publikace, zabývající se komplexně přjímacím řízením ve firmách z širšího úhlu pohledu. Pro zkušené i začínající personalisty stále zůstává nejzajímavější publikací, která se zabývá touto problematikou.

 

 

Pohádka o ztracené krajině - psychologie sebekoučování  (Radvan Bahbouh 2010)

"Čas od času se chceme naučit něco nového, ať už je to sport, cizí jazyk  a představujeme si, jak by bylo krásné, kdybychom to mistrně zvládli. A tak vyrazíme na dlouhou cestu ..." těmito slovy začíná úzká knížečka jednoho z nejznámějších expertů v České republice pana Bahbouda. Kdo chce strávit pár příjemný chvil sám se sebou, nebo se jen tak pousmát nad některými příběhy, šáhněte po této knížce ...ideální knížka pro odpočinkový čas, který nám může přinést hodně poučného a zajímavého.

 

Účení a poradenství (2002)

Úzká příručka švédských autorů, kterou přeložil do češtiny Radim Petrů, popisuje mentoring, reflektivní a jiné strategie poradenství, různé modely plánování a organizace poradenství, principy komunikace v poradenství, zkušeností účení, apod. Byla publikována v rámci pojektu "Vzdělávání kariérových poradců v EU".

 

 

 

Mezinárodní příručka o metodách profesní orientace - pro skupinová školení (vydáno 2012)

Tato příručka o metodách profesní orientace je určena kariérovým a výchovným poradcům. Obsahuje ověřené metody z databáze poradenských metod v Rakouské veřejné službě zaměstnanosti týkající se například témat: formulace kariérních cílů, vstup do zaměstnání, zvládání překážek, volba povolání, rozvoj sociálních dovedností, orientace na pracovním trhu, analýza potenciálu, zpracování žádosti o zaměstnáí a nalezení práce, aj.

 

 

Poradenství - založení a řízení poradenské firmy (vydáno 2013)

Publikace je určena všem, kterí chtějí založit poradenskou firmu bez ohledu na to, v jakém oboru. Obsahuje užitečné rady z oblasti managementu poradenské firmy.

 

 

 

 

Poradenství - stručný přehled (Windy Dryden - vydáno 2008)

Kniha dává odpovědi na to, co je to poradenství a jak funguje. Je průvodcem poradenským vztahem a terapeutickým procesem. S odvoláním na teorii psychodynamického, na osobu orientovaného a kognitivně-behaviorálního přístupu Windy Dryden zkouná např. emoční vazbu mezi poradcem a klientem, cíle a úkoly v poradenství, etapy terapeutického procesu, aj. Chcete-li si přečíst malou  stručnou knížku z oblasti poradenství, sáhněte po ní.

 

 

Mentoring - forma podpory nové generace (M.A.Petrášová a kolektiv - vydáno 2014)

Příručka o mentoringu, která vás podrobně provede světem mentoringu, jeho použitím a využitím v kariérovém poradenství. Čeští autoři se již několik let zabývají rozvojem lidských schopností, založili školu koučů a školu mentorů a vytvářejí tak prestižní prostor pro rozvoj lidí těmito rozvojovými metodami. Knížku doporučujeme nejen těm, kteří chtějí svou metodiku používanou v rámci kariérového a HR poradenství obohatit o metodu mentoringu, ale také těm, kteří mají chuť rozvíjet nejen sebe, ale také kulturu týmů, firem a celých společností. 

 

Klíčové kompetence a jejich rozvíjení (H.Belz, M. Siegrist - vydáno 2001)

Ačkoliv kniha je vydána již před více než 14-ti lety, i dnes je velmi aktuální v oblasti identifikace klíčových kompetencí klientů kariérového a HR poradenství (studentů, absolventů, zaměstnanců, nezaměstnaných, aj.). Obsahuje východiska, metody, cvičení a hry potřebné k identifikaci a rozvoji klíčových kompetencí.  Aktivně se využívá v HR a doporučuji ji využívat i v rámci kariérového poradenství. Je to "bible" klíčových kompetencí, které autoři shrnuli do 5 kategorií - komunikace a spolupráce, samostatnost a výkonnost, atd.


Nová kniha ...

Přečtěte si ukázku z nové knihy Elišky Gončarové věnované zahraničním zkušenostem v kariérovém poradenství, která vychází ve spolupráce s Centrem Euroguidance v březnu 2016.