JAK VYUŽÍT METODU BEHAVIORÁLNÍHO ROZHOVORU v kariérovém a HR poradenství

Kdy, cena

 • již proběhlo; máte-li o uvedené téma zájem, prosím kontaktujte nás

Cíl:        

 •  Jak využívat metodu behaviorálního pohovoru v kariérovém a HR poradenství, např. u výběrového pohovoru nebo v rámci kariérového poradenského rozhovoru s klientem. 

Pro koho

 • Kariérové a výchovné poradce na středních a vysokých školách
 • Kariérové poradce na úřadech práce a v neziskových organizacích
 • HR odborníky (náborové specialisty, poradce a konzultanty, manažery)
 • Všechny ty, kteří se připravují na přijímací řízení

Obsah

 • Co je to behaviorální rozhovor, jakou má strukturu a principy?
 • Jak pracovat s metodou STARR a KVAK
 • Jaký je princip dotazování a zacílení otázek v behaviorálním rozhovoru?
 • Jak využít behaviorální rozhovor v kariérovém a HR poradenství u přijímacího řízení?
 • Jaký je rozdíl mezi ostatními formami práce s klientem v kariérovém a HR poradenství?

Co získáte

 • Rozšíříte si svůj vědomostní potenciál o další metodu, kterou lze využít v rámci kariérového a HR poradenství.
 • Prakticky si vyzkoušíte vedení behaviorálního pohovoru, kladení otázek a způsob vyhodnocování.
 • Budete schopni efektivněji vést poradenský rozhovor s klientem.
 • Budete schopni připravit klienta na  přijímacího pohovor, který se často vede formou behaviorálního rozhovoru.

  Registrace

 • Na www.rozvoj-poradenstvi.cz, kde získáte i bližší informace nebo e-mailem na adrese info@rozvoj-poradenstvi.cz; počet míst setkání je z důvodu interatkviní práce s publikem je omezen (max. 5. účastníků)

Těší se na Vás lektorka  

Ing. Zdena Hendrychová, BA (Hons.)


Už proběhlo....

Dne 24. června 2015 jsme úspěšně propluli tématem "Behaviorální pohovor v praxi HR a kariérových poradců". Přečtěte si názory našich účastníků , jak jsme se spolu "plavili" tématem .... a příště se přidejte k nám!

 • Celé setkání probíhalo formou praktických příkladů. Mohly jsme si prezentovanou teorii vyzkoušet v praxi a odnést si tak nezapomenutelné zážitky z prezentace výborné lektory, na které jsou znát letité praktické zkušenosti. Určitě se ráda v budoucnu opět zúčastním nějakého školení.
 • Téma behaviorálního pohovoru mě moc zaujalo - zejména praktický výcvik, vytyčování chyb, které jsme dělaly při nácviku, možnost opakování nácviku behaviorálního pohovoru a konzultace jednotlivých situací z praxe. 
 • Oceňuji praktičnost celého semináře a zároveň celkou připravenost - odbornost, profesionalitu a zkušenosti přednášející paní lektorky. Na semináři jsem již opakovaně - je zde vždy velmi příjemná atmosféra a zároveň ocenuji možnost vyměnit si zkušensti s účasníky kurzu a individuální přístup lektorky k našim specifickým problémům.