Jak využít metodu „Belbinovy  týmové role“ v kariérovém a HR poradenství (WORKSHOP)

Kdy

 • již proběhlo, máte-li o uvedené téma zájem, prosím, kontaktujte nás

Cena)

 • Kč 1.450,- za osobu   (vč. drobného občerstvení včetně studijního materiálu)

Cíl

 • Seznámit se s tím, JAK a KDY požít metodu „Belbinovy týmové role“ (jednu z nejpoužívanějších metod v praxi)  v kariérovém a HR poradenství a při osobnostním rozvoji jedinců nebo při sebepoznání.

Pro koho

 • Kariérové a výchovné poradce 
 • HR odborníky na nábor, výběr lidí
 • Odborníci, zabývající se identifikací a rozvojem osobností jedinců
 • Odborníci, zabývající se rozvojem týmové spolupráce
 • Pro všechny, kteří chtějí poznat sám sebe

Obsah

 1. Seznámení s metodou a testem „Belbinovy týmové role“ a s interpretací výsledků testů klientovi
 2. Podrobné definování jednotlivých týmových rolí (jejich silné a slabé stránky, projevy chování, postoje k pracovním úkolům, způsoby komunikace apod.)
 3. Návaznost na další diagnostické metody používané v kariérovém poradenstvím nebo HR
 4. JAK, KDY  a PROČ využít metodu v kariérovém poradenství nebo v personalistice

Co získáte

 • Naučíte se pracovat s Belbinovým testem týmových rolí
 • Vyzkoušíte si test sami na sobě
 • Budete schopni samostatně analyzovat získané informace, správně je interpretovat a pracovat s nimi v kontextu s dalšími informacemi o klientovi
 • Rozšíříte si svůj vědomostní potenciál o metodu, jak efektivněji definovat pracovní potenciál klienta nebo sebe sama

 Registrace

 • Přihlásit se lze na www.rozvoj-poradenstvi.cz, kde získáte i bližší informace nebo e-mailem na adrese info@rozvoj-poradenstvi.cz.

Těší se na Vás lektorka    

Ing. Zdena Hendrychová, BA (Hons.)


Už proběhlo....

Dne 18. května 2015 jsme úspěšně propluli tématem "Metoda Belbinovy týmové role v praxi kariérových poradců a HR odborníků". Nakoukněte, jak jsme se spolu "plavili" tématem .... a příště se přidejte k nám!

A jak se líbila plavba tématem? Zde je pár názorů účastnic:

"Metodu znám - výborný výklad lektorky, která pozvedla Metodu Belbinovy role o 3 úrovně výše. V praxi určitě využiji zejména v týmovém rozvoji.  "

"Doporučuji všem, kteří se zabývají kariérovým poradenstvím. Vše bylo přínosné. Byla to praktická ukázka využití metody v KP a při práci a řízení týmu. Je veden v příjemném profesionální atmosféře a je prakticky laděný!"

"Vážím si věcného vysvětlení lektorky a jejího osobního přístupu. Líbil se mi přesah tématu  -  využití metody při manažerském řízení týmu."