CIZINCI

Zde Vám přdkládáme zajímavé plavby (semináře, workshsopy, setkání s odborníky), které se týkají jednání, chování cizinců a menšinových skupin  nejen v ČR.

 

Cizojazyčné skupiny v ČR a principy mezikulturní komunikace v praxi aneb co by měl vědět poradce před tím, než začně jednat s cizincem

 

Migrace cizinců v ČR a jejich integrace na trh práce

 

Pracovní chování cizinců a zaměstnanců v multikulturních týmech aneb co by měl vědět kariérový a HR poradce z oblasti vztahů na pracovišti s cizinci.