KULTURNÍ ODLIŠNOSTI A CIZOJAZYČNÉ SKUPINY V ČR v praxi

aneb co byste měli vědět předtím, než začnete komunikovat, jednat s cizincem  

 

Termíny setkání

 • již proběhlo; máte-li o uvedené téma záje, prosím kontaktujte nás

Cena

 • Kč 1.850,- za osobu (vč. drobného občerstvení)
 • 10 % sleva pro členy ČAKP

Cíl   

Přijďte se diskutovat s odborníkem na současné aktuální téma a seznámit se základními principy mezikulturní komunikace - jak lidé z jiných zemí komunikují, navazují vztahy, chovají se, spolupracují. Zaměříme se na současné aktuální cizojazyčné skupiny v ČR a jejich kulturní etické pravidla, zvyklosti či vnímání cizinců v naší zemi z oblastí, ze kterých k nám migrují nyní nejčastěji, zejména Rusové, Ukrajinci, Bělorusové,  dále Vietnamci a menšin z arabských a balkánských zemí.  

Pro koho

 • Kariérové/pracovní a výchovné poradce či konzultanty
 • Kouče a konzultanty lidských zdrojů zaměřené na budování kariéry
 • Sociální pracovníky, psychology, pedagogy se zkušeností v oblasti kariérového/pracovního poradenství
 • HR odborníky, poradce a specialisty
 • Pro všechny, kteří přicházejí do styku s cizinci

Obsah - co získáte

 • Získáte praktické informace o rozdílnosti kultur cizinců, se kterými se v ČR při své práci můžete nejvíce setkat (Rusi, Ukrajinci, Vietnamci, menšina z balkánských zemí).
 • Získáte praktické informace o rozdílech ve verbální či neverbální komunikaci cizojazyčných skupin v ČR
 • Získáte informace, jak vést poradenský rozhovor, vyjednávat a pracovat se zástupcem s cizí země.
 • Získáte přehled o tom, jak se připravit na jednání s cizincem a na co si dát pozor ve vyjednávání.
 • Budete schopni efektivněji zacílit svou poradenskou praxi pro cizince.

Lektor:

 • Expert z MV na problematikou cizojazyčných menšin v ČR