MIGRACE CIZINCŮ V ČR A JEJICH INTEGRACE NA TRH PRÁCE - nejnovější akturality a blížící se trendy v roce 2016 

 

Kdy a kde

 • již proběhlo;, máte-li o uvedené téma zájem, prosím kontaktujte nás
 • Sluneční náměstí 2588, Praha 5, vedle budovy Městského úřadu Prahy 13 (cca 1 min z metra Hůrka)

Cena

 • Kč 1.800,- za osobu (vč. drobného občerstvení)
 • 10 % sleva pro členy ČAKP

Cíl          

Přijďte se seznámit s aktuálním problémem pro Českou republiky a její trh práce – s procesem migrace cizinců do ČR a jejich integrací a pobytovou praxí na trh práce  a se zásadami migrační politiky  našeho státu.    

Pro koho

 • Kariérové/pracovní a výchovné poradce či konzultanty
 • Kouče a konzultanty lidských zdrojů zaměřené na budování kariéry
 • Sociální pracovníky, psychology, pedagogy se zkušeností v oblasti kariérového/pracovního poradenství
 • HR odborníky, poradce a specialisty
 • Pro všechny, kteří přicházejí do styku s cizinci

Obsah 

 • právní rámec migrace v ČR a v EU
 • přechodný pobyt, trvalý pobyt, zaměstnanecké karty, modré karty
 • studijní víza a náležitosti, které musí student doložit
 • pobyt občana EU a jeho rodinného příslušníka
 • organizovaný zločin a migrace
 • role Ministerstva Vnitra, neziskových organizací, vládních organizací, medií,
 • pobytová praxe a integrace cizinců v ČR
 • současná a budoucí migrační a integrační politika ČR v porovnání s ostatními zeměmi EU

Co získáte

 • Dozvíte se o zásadách a principech současné migrační a integrační politiky České republiky v kontextu s ostatními zeměmi Evropy a se zaměřením nejen na bezpečnostní aspekty migrace.
 • Dozvíte se faktické informace o problematice, které jsou v rozporu s mediálně uváděnými informacemi. 
 • Získáte praktické informace k řešení pobytu cizinců v ČR, včetně pravidel uplatnění na trhu práce a udělení pracovních povolení.
 • Budete schopni efektivněji zacílit svou poradenskou praxi pro cizince.
 • Budete mít jedinečnou možnost diskutovat na aktuální témat s bezpečnostním expertem  a expertem na migraci v ČR.

Lektor: expert z MV na problematiku  migrace cizinců a organizovaného zločinu

Registrace

 • Přihlásit se lze na www.rozvoj-poradenstvi.cz, kde získáte i bližší informace nebo e-mailem na adrese info@rozvoj-poradenstvi.cz,

 

 Česká společnost pro rozvoj kariérového a HR poradenství,

www.rozvoj-poradenstvi.cz