PRACOVNÍ CHOVÁNÍ CIZINCŮ A ZAMĚSTNANCŮ V MULTIKULTURNÍCH TÝMECH

aneb co důležitého z oblasti vztahů na pracovišti s cizinci

 

Kdy a kde

 • již proběhlo; máte-li o uvedené téma zájem, prosím, kontaktujte nás
 • Sluneční náměstí 2588, Praha 5, vedle budovy Městského úřadu Prahy 13 (cca 1 min z metra Hůrka)

Cena

 • Kč 1.800,- za osobu (vč. drobného občerstvení)

Cíl          

Seznámit se s komplexními informacemi z oblasti pracovních vztahů cizinců v ČR a zaměstnanců v multikulturních týmech a způsoby řešení národních odlišností v rámci zlepšení týmové spolupráce a vedení podřízených zaměstnanců.

Pro koho

 • Kariérové/pracovní a výchovné poradce či konzultanty
 • Kouče a konzultanty lidských zdrojů zaměřené na budování kariéry
 • HR odborníky, poradce a specialisty
 • Manažery, vedoucí pracovníky
 • Pro všechny, kteří přicházejí do styku s cizinci

Obsah

 • Jak pracovat s cizinci v kariérovém poradenství a v HR a v prostředí českých firem
 • Jak multikulturní tým ovlivňuje pracovní chování zaměstnanců
 • Specifika práce v multikulturním týmu
 • Kulturní odlišnosti různých národností a jejich vliv na pracovní chování
 • Multikulturní komunikace na pracovišti
 • Specifika virtuálních multikulturních týmů
 • Specifika v pracovním chování různých národností
 • Firemní kultury v různých státech světa

Co získáte

 • Získáte ucelený přehled o problematice multikulturního pracovního prostředí
 • Zjistíte, jakým způsobem může být zlepšena spolupráce a vedení zaměstnanců v multikulturním týmu
 • Budete schopni identifikovat příčiny vzniku problému v multikulturních týmech a odstranit je
 • Dozvíte se,  jaká jsou pozitiva a negativa práce v multikulturních týmech od odbornice s 20-letou praxí

Lektorka:                      Bc. Ilona BARTOVSKÁ

Registrace

 • Přihlásit se lze na www.rozvoj-poradenstvi.cz, kde získáte i bližší informace nebo e-mailem na adrese info@rozvoj-poradenstvi.cz,

 Česká společnost pro rozvoj kariérového a HR poradenství,

www.rozvoj-poradenstvi.cz