DIAGNOSTICKÉ METODY v personalistice a kariérovém poradenství

 

Kdy, cena

 • Kč 650,- za osobu
 • Kč 550,- pro členy ČAKP

Cíl

Seznámit se se základními diagnostickými metodami, které požívají v práci HR odborníci a kariéroví poradci, například v rámci přijímacího řízení a naučit se s ní pracovat, vhodně ji využívat ve své praxi, popř. si sám vhodnoud diagnostickou metodu připravit.

Pro koho

 • HR náborové odborníky a poradce, kteří se zabývají recruitmentem
 • Kariérové/pracovní a výchovné poradce či konzultanty
 • Kouče, poradce a konzultanty lidských zdrojů zaměřené na budování kariéry
 • Odborníci, zabývající se identifikací a rozvojem osobností jedinců a rozvojem týmové spolupráce
 • Pro všechny, kteří chtějí poznat sami sebe

Obsah

 • Principy diagnostickým metod
 • Diagnostické metody a jejich využití v praxi (rozbor CV, testy, dotazníky, hraní rolí, projektivní metody, psychodiagnostika a osobnostní diagnostika, aj.)
 • Dokumenty osobního profesního portfolia (CV, testy, dotazníky, Europass)
 • Jak správně pracovat s diagnostickými metodami, jejich použití a interpretace výsledků
 • Nejčastější chyby a předsudky
 • Použití diagnostických metod v kariérovém a HR poradenství

Co získáte

 • Všechny metody mohou být přínosem pouze v případě, že jsou použity ke správným účelům a správným způsobem. Dozvíte se nejen jak pracovat s diagnostickými metodami, ale také jak si sám správně vhodnou metodu sestavit, např. pro výběr nového zaměstnance do firmy
 • Prakticky si vyzkoušíte některé diagnostické metody v praxi.
 • Získáte seznam nejznámějších diagnostických metod používaných v HR a kariérovém poradenství
 • Naučíte se rozpoznat kvalitní diagnostickou metodu.
 • Získáte cenné informace výměnou zkušeností z praxe HR odborníků a kariérových poradců.

Lektorka:          

Ing. Zdena Hendrychová, BA (Hons.)


Už proběhlo....

Názory účastníků semináře ...

"Školení je zaměřen na priktické využití přednášené  problematiky a pro praxi kariérového poradce je velmi přínosné. Nejvíce mě zaujaly cvičení na zjištění úrovně intuice."

"Celý obsah semináře je velmi zajímavý a přínosný včetně prezentující lektory, která dokázala problematiku uchopit a peřdat nám ji velmi zajímavým způsobem. Doporučuji pro všechny kariérové a HR poradce a odborníky. Je to další kostička do náročné mozaiky a skládačky, jak pracovat v kariérovém poradenství s klientem."

"Jsem velice ráda, že jsem se mohla zúčastnit tohoto setkání ve velmi příjemném prostředí a s příjemným kolektivem. Oceńuji vysokou odbornost a kvalitu lektorky pí Hendychové."

"Je to profesionálně pojatý seminář plný kreativních a interaktivních metod, kde vše je možné si vyzkoušet osobně, jak funguje v praxi. Velmi přínosné pro mne byly praktické ukázky diagnostických metod a pohled ze strany HR - důležitý aspekt v kariérovém poradenství."