DOTACE Z EU - obecně

Finanční prostředky z EU aneb buďte připraveni na nové dotační období a získejte finance z EU na své projekty

Kdy a kde

 • v současné době není vypsaný termní setkání, máte-li o něj zájem, kontaktujte nás, prosím
 • Sluneční náměstí 2588, Praha 5, vedle budovy Městského úřadu Prahy 13 (cca 1 min z metra Hůrka)

Cena

 • Kč 1.800,-/ za osobu

Cíl

Seznámit se s operačními programy pro kariérové a HR poradce a dále zjistit, jak žádat o dotaci z OP EU, jak vést potřebnou administrativu a zajistit konkurenceschopnost projektu a získat fiannční prostředky z operačních programů EU.

Pro koho

 • Kariérové a HR poradce
 • OSVČ, neziskové organizace, vzdělávací firmy
 • Školy a školská zařízení
 • Všechny ty, kteří zvažují čerpání dotací z OP

Obsah

 • Jaké projekty bude EU preferovat v ČR a jaké jsou vhodné pro jednotlivé cílové skupiny klientů
 • Jaké novinky se objeví v principech čerpání evropských dotací
 • Vysvětlení principu čerpání evropských dotací
 • Jak být připraven na čerpání prostředků z OP EU
 • Jak napsat projektovou žádost a sestavit rozpočet
 • Jaké podmínky pro získání dotace je nutné splnit
 • Seznámení s harmonogram výzev
 • Možnost vytvoření partnerství
 • Zajímavosti ze zákulisí hodnocení projektů

Co získáte

 • Praktický přehled o operačních programech EU, ze kterých bude možné čerpat v následujících měsících dotace prioritně pro oblast kariérového a HR poradenství, pro prostředí MŠ, ZŠ, SŠ, neziskovek, apod.
 • Na základě získaných informací budete schopni efektivněji zvážit a posoudit svoje možnosti pro získání dotace z EU, popř. (před)připravit si potřebné záležitosti k čerpání dotací.
 • Budete mít možnost konzultovat své konkrétní projektové záměry z odbornicí s letitou praxí.

Registrace

Těší se na Vás lektorka Mgr. Daniela Vašíčková z firmy

WORKLIFEAGENCY s.r.o. a FAMILYANDJOB