SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V ČR

aneb buďte připraveni na nové dotační období a získejte na své projekty finance z EU

 

Kdy a kde

 • v současné době nenív ypsaný termín setkání
 • Office Park Business Centre Nové Butovice, Bucharova 2657/12, Praha 5 – budova C, 4. patro, zasedací místnost (hned u výstupu z metra Nové Butovice - směr BUS)

Cena

 • Kč 1.800,-  (vč. drobného občerstvení a studijních materiálů)

Cíl

Seznámit se s principy sociálního podnikání v ČR a možnostmi získat finanční prostředky z operačních programů EU a dále zjistit, jak žádat o dotaci z OP EU, jak vést potřebnou administrativu a zajistit konkurenceschopnost svého projektu.

Pro koho

 • Kariérové a HR poradce
 • OSVČ, neziskové organizace, vzdělávací firmy, školy a školská zařízení
 • Všechny ty, kteří se zabývají sociálním podnikáním a zvažují čerpání dotací z OP

Obsah

 • Principy sociálního podnikání v ČR
 • Jak nastavit vstřícné pracovní podmínky v sociálním podnikání
 • Sociální podniky v ČR a jejich právní rámec
 • Jaké projekty bude EU preferovat v ČR pro sociální podnikání
 • Jaké novinky se objeví v principech čerpání evropských dotací
 • Vysvětlení principu čerpání evropských dotací
 • Jak být připraven na čerpání prostředků z OP EU
 • Ukázka úspěšných sociálních projektů v ČR
 • Zajímavosti ze zákulisí hodnocení projektů

Co získáte

 • Základní informace o sociálním podnikání v ČR
 • Praktický přehled o operačních programech EU, ze kterých bude možné čerpat v následujících měsících dotace prioritně pro oblast kariérového a HR poradenství, pro prostředí MŠ, ZŠ, SŠ, neziskovek, apod.
 • Na základě získaných informací budete schopni efektivněji zvážit a posoudit svoje možnosti pro získání dotace z EU, popř. (před)připravit si potřebné záležitosti k čerpání dotací.
 • Budete mít možnost konzultovat své konkrétní projektové záměry z odbornicí s letitou praxí.

Lektorka

 • Mgr. Daniela Vašíčková z firmy WORKLIFEAGENCY s.r.o.

        Přihlásit se

Těší se na Vás lektorka Mgr. Daniela Vašíčková z firmy

WORKLIFEAGENCY s.r.o. a FAMILYANDJOB