PERSONÁLNÍ, ORGANIZAČNÍ a HR AUDITY A TVORBA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ

Kdy a kde

 • již proběhlo;, máte-li o uvedené téma zájem, prosím kontaktujte nás
 • Sluneční náměstí 2588/14, Praha 5 – Hůrka (cca 1 min od metra Hůrka směr Sluneční náměstí, Poliklinika – trasa metra B)

Cena

 • Kč 2.250,- za osobu (vč. drobného občerstvení a studijních materiálů)

Cíl

Seminář poskytne přehledné informace o metodách personálních a organizačních auditů. Seznámí vás s výsledky, které audity přinášejí, naučí vás formulovat zadání auditů a pracovat s jejich závěr. Součástí setkání je také doporučení pro tvorbu metodik a vnitřních předpisů, které z auditů vycházejí.

    Pro koho

 • HR poradce a odborníky
 • Manažery, vedoucí pracovníky
 • Kariérové a výchovné poradce na středních a vysokých školách
 • Kariérové poradce na úřadech práce a v neziskových organizacích
 • Všechny ty, kteří se o oblast pracovního práva zajímají nebo s ní přijdou při své profesi do styku

    Obsah

 • Cíle, význam a metodiky personálních a organizačních auditů
 • Metody, postupy a předpoklady úspěšných auditů
 • Formulace zadání pro audit
 • Interpretace výsledků a doporučení personálních auditů
 • Implementace závěrů auditů do firemní kultury a dalších HR procesů
 • Jak si udělat audit svépomocně

    Co získáte

 • Získáte přehledné informace metodice personálních a organizačních auditů.
 • Dozvíte se, kdy je vhodné využít audit a kdy ne, jak číst v závěrech audit a jak je implementovat do vnitřních metodik a předpisů firmy.
 • Budete mít možnost diskutovat na dané téma s odbornicí, s 20-letou praxí

    Lektorka:              Bc. Ilona BARTOVSKÁ

Přihlásit se můžete na www.rozvoj-poradenstvi.cz, kde získáte i bližší informace nebo e-mailem na adrese info@rozvoj-poradenstvi.cz

Tešíme se na Vás!