Pracovní  cyklus zaměstnance ve firmě z pohledu personalisty

Kdy a kde

 • Sluneční náměstí 2588, Praha 5, vedle budovy Městského úřadu Prahy 13 (cca 1 min z metra Hůrka)

Cena

 • Kč 1.450,-  (vč. studijních materiálů a drobného občerstvení)

Cíl semináře:

Znáte povinnosti zaměstnavatele  v průběhu náboru a přijímání nového zaměstnance? Víte jaké máte možnosti řešení pracovního výkonu zaměstnance, znáte zákonné povinnosti při ukončování pracovního poměru ? Chcete získat kompletní a ucelený přehled od  přijetí zaměstnance do pracovního poměru až po skončení pracovního vztahu s vaší společností?

Seminář je určen:

 • Personálním a kariérovým poradcům
 • junior personalistům
 • vedoucím pracovníkům
 • všem těm, které tato problematika zaujímá

Obsah:

 1. Předsmluvní povinnost zaměstnavatele
 2. Zásady vedení výběrového řízení (diskriminace, ochrana osobních údajů, ověřování referencí)
 3. Uzavření pracovního vztahu( nástupní materiály -  oprávněnost  vyžadování některých dokladů, náležitosti pracovní smlouvy)
 4. Den nástupu zaměstnance do práce – povinnosti zaměstnavatele dle zákoníku práce, vstupní školení, informační povinnost, organizace nástupu
 5. Adaptace zaměstnance – sestavení adaptačního plánu, kontrola  a zpětná vazba, ukončení pracovního poměru ve zkušební době
 6. Pracovní poměr zaměstnance – řešení porušování pracovní kázně, neuspokojivých pracovních výsledků, neomluvené absence, nemocnost, kontrola práce neschopných , přeřazení zaměstnance, rozvoj zaměstnance, vzdělávání zaměstnance, kariérní plán, hodnocení zaměstnance.
 7. Proces ukončování pracovního poměru – dohoda, výpověď ze strany zaměstnance, ze strany zaměstnavatele,  neplatná výpovědˇa její důsledky, odstupné, odchodné, outplacement.
 8. Vypořádání po ukončení pracovního poměru – převzaté věci zaměstnancem, výstupní zdravotní prohlídka, mzdové vypořádání, zápočtový list, pracovní posudek zaměstnance.

  Co získáte

 • Získáte rychle přehledné informace o pracovním cyklus zaměstnance a jeho právech a povinnosti
 • Budete mít možnost diskutovat na dané téma s odbornicí, s 20-letou praxí

    Lektorka:              Bc. Ilona BARTOVvKÁ

Přihlásit se můžete na www.rozvoj-poradenstvi.cz, kde získáte i bližší informace nebo e-mailem na adrese info@rozvoj-poradenstvi.cz

Tešíme se na Vás!