TALENT MANAGEMENT a řízení kariéry pracovníků nové generace 21. století

Kdy, cena

 • Kč 3.250,- za osobu (vč. drobného občerstvení a studijních materiálů)

Cíl

Máte ve své firmě dostatek talentů? Jak pracujete ve firmě s talenty? Umíte je vyhledávat, motivovat a připravit na následnictví? Budujete si dobrý "brand značky" jako zaměstnavatele pro poteniconální talenty z mladé generace Y,Z?

    Pro koho

 • HR poradce a odborníky
 • Manažery, vedoucí pracovníky
 • Kariérové/ pracovní a výchovné poradce
 • Kouče, poradce, odborníky zaměřené na rozvoj osobnosti
 • Všechny ty, kteří se o tuto oblast zajímají

    Obsah

 • Kdo je talent a jak jej poznáte - metody identifikace.
 • Kde a jak hledat talenty v externím i interním prostředí firmy.
 • Jak pracovat s talenty, sestavit jejich talent plán a motivovat je.
 • Jak nastavit systém talent managementu ve firmě
 • V čem se liší práce s talenty a nastavení systému talent managementu pro generaci X, Y a Z
 • Best practise a nové trendy

    Co získáte

 • Získáte přehledné informace metodice talent managementu a principů následnictví ve firmení kultuře.
 • Dozvíte se, kdy  a jaka pracovat s talenty a jak je procesně implementovat dofirmení kultury.
 • Budete mít možnost diskutovat na dané téma s odbornicí, s 20-letou praxí

    Lektorka:              Zdena Hendrychová

Tešíme se na Vás!