AGE MANAGEMENT a konkurenční výhoda zaměstnavatelů; PROBLEMATIKA ZAMÉSTNÁVÁNÍ OSOB 50+

 

    Kdy, cena

 • Kč 2.850,- za osobu (vč. drobného občerstvení a studijních materiálů)

    Cíl

Seminář poskytne přehledné informace o praktických výhodách i nevýhodách uplatňování age managementu v praxi a aktvitách a jak udržet práceschopnost u lidí 50+ ve firemní praxi.  

Pro koho

 • HR poradce a odborníky
 • Manažery, vedoucí pracovníky
 • Kariérové a výchovné poradce
 • Všechny ty, kteří se o prezentovanou oblast zajímají

Obsah

 • Pracovní příležitosti i nepříležitosti 50+, hrozby, předsudky
 • Výhody a nevýhody age managementu z pohledu zaměstnanců i firem
 • Metoda "domu pracovní schopnosti"
 • 3 klíčové úrovně Age managementu
 • Jak zavádět Age management do firmy, státní správy
 • Klíčové aktvity a opatření Age managementu a zaměstnávání osob 50+ ve firemní praxi
 • Best Practise ze zahraničí i z ČR

Co získáte

 • Získáte přehledné informace o Aga managementu ve firmách, jeho nástrahách i výhodách.
 • Dozvíte se, jak pracovat s cílovu skupinou 50+ a jak zvyšovat jejich práceschopnost dle požadavků firmy
 • Naučíte se zavádět Age Managemt do firmy a státní správy
 • Budete upozorněni na to, jak připravit svoji praxi  HR a kariérového poradce na stárnoucí populaci
 • Budete mít možnost diskutovat na dané téma s odbornicí, s 20-letou praxí

    Lektorka:                     Ivana Štěrbová, Zdena Hendrychová