KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ ve školách - jak na to?

Kdy, cena

 • dne 22.2.2017 (středa), 9:00 - 12:00 hod, REGISTRACE
 • Kč 1.450,- za osobu   (vč. studijního materiálu)
 • sleva 10 % pro členy ČAKP

Cíl

Seznámíte se z klíčovými principy, metodami a technikami kariérového poradenství na středních a základních školách a získáte ucelený přehled, jak se stát průvodcem kariérou absolventů Vaší školy.  Vhodným přístupem, metodami a technikami pomůžete a ulehčíte vstup Vašich absolventů na trh práce - do firem.

Pro koho

 • Kariérové a výchovné poradce
 • HR odborníky a poradce
 • Odborníci, zabývající se identifikací a rozvojem osobností jedinců
 • Pro všechny, kteří chtějí poznat sám sebe

Obsah:

 • 3 tématické oblasti  kariérového poradenství na školách
 • Základní metody a aktivity kariérového poradenství na školách
 • Jak pracovat s žáky a studenty
 • Zpětná vazba ke studentům a žákům
 • Jaké kompetence si žádají zaměstnavatelé a jak je sledují v přijímacím řízení

Co získáte

 • Ucelený přehled o obsahu práce v kariérovém poradenství
 • Stanete se průvodcem kariérou pro školy

Lektorka:

Ing. Zdena Hendrychová, BA (Hons)