TECHNIKY PORADENSKÉHO ROZHOVORU v kariérovém/profesním poradenství - WORKSHOP (akreditováno MŠMT)

 

Kdy a kde

 • již proběhlo; máte-li o uvedené téma zájem, prosím kontaktujte nás
 • Kč 4.550,- za osobu   (vč. drobného občerstvení a studijního materiálu)
 • sleva 10 % pro členy ČAKP

Cíl

 • Seznámíte se z klíčovými principy vedení poradenského povoru s klientem, procvičit si vhodný průběh pohovoru,  některé metody vedení poradenského pohovoru a aktivity, vhodné pro poradenský rozhovor.

Pro koho

 • Kariérové a výchovné poradce
 • HR odborníky a poradce
 • Odborníci, zabývající se identifikací a rozvojem osobností jedinců
 • Pro všechny, kteří chtějí poznat sám sebe

Obsah:

 • vztah, role, motivace poradce a klienta
 • průběh a proces poradenského pohovoru
 • techniky aktivit v poradenském pohovoru
 • mentoringový pohovor, koučovací pohovor
 • nástrahy pohovoru
 • typ klientů a vhodná komunikace v pohovoru dle typu klientu
 • zpětná vazba ke klientovi

Co získáte

 • Naučíte se efektivně pracovat se svým klientem v poradenském rozhovoru
 • Získáte jistotu a dobré nápady pro vedení poradenského rozhovoru.
 • Budete moci diskutovat na dané témat s odbornici s 15-ti letou praxí.

Lektorka

Ing. Zdena Hendrychová, BA (Hons.)