Prezentační dovednosti - ÚSPĚŠNÝ LEKTOR MODERNÍ DOBY  - dinosaurus nebo improvizátor?

(moderní prezentačních, komunikačních a lektorské dovedností aneb staňte se nezapomenutlným řečníkem)

 

Kdy a kde

 • již proběhlo; máte-li o uvedené téma zájem, prosím kontaktujte nás
 • Kč 2.450,-   (vč. drobného občerstvení)

Cíl

 • Poznat a zdokonalit si svůj prezentační styl, osvojit si (sebe)prezentační dovednosti na vysoké úrovni; naučit se, jak zaujmout posluchače a pracovat s publikem. Získat doporučení, jak si připravit nevšední a poutavou prezentaci a jak úspěšně komunikovat v rámci své prezentace v poradenské praxi. Získat jistotu v prezentaci a v diskusi s publikem.

Obsah

 1. Principy poutavé verbální a neverbální komunikace před publikem a před jedincem (rozdíly, chyby, prezentační čtyřlísek, typy a rozdíly prezentací)
 2. Osobnost mluvčího - lektora a typy řečníků
 3. Vaši posluchači (práce s publikem  a proces jejich vnímání, typologie posluchačů, problémoví posluchači)
 4. Vaše prezentace (jak začít a jak se připravit, metody sběru informací, struktura prezentace, řečnické triky a tipy, práce s diskusí, prezentační prostředky a pomůcky, problémové otázky, kreativní techniky)
 5. Nejčastější chyby při prezentace
 6. Jak pracovat se svou trémou, stresem, nervozitou 
 7. Nové trendy v oblasti prezentace

Co získáte

 • Prakticky si vyzkoušíte a zjistíte, jaké jsou Vaše silná a slabá místa v oblasti prezentacích a komunikačních dovedností a jak pracovat na jejich zlepšení.
 • Rozšíříte, upevníte a posílíte si své znalosti a dovednosti z oblasti prezentačních a komunikačních dovedností, která lze využít v rámci kariérního a HR poradenství
 • Budete schopni efektivněji používat prezentační a komunikační dovednosti ve své praxi.

Registrace

 • Přihlásit se lze na www.rozvoj-poradenstvi.cz, kde získáte i bližší informace nebo e-mailem na adrese info@rozvoj-poradenstvi.cz,

 

Těší se na Vás lektorka

Zdena Hendrychová