METODA „KARIÉROVÝCH KOTEV“  v praxi HR a kariérovém poradenství aneb zmapujte (si) hodnotou orientaci a pracovní motivaci (WORKSHOP)

 

Kdy, cena

 • již proběhlo; máte-li o uvedeé téma zájem, prosím kontaktujte nás
 • Kč 1 450,- za osobu
 • Kč 1 350,- pro členy ČAKP

Cíl

Seznámit se s metodou „kariérových kotev“ v kariérovém a HR poradenství a při osobnostním rozvoji jedinců nebo při sebepoznání, která pomáhá zmapovat hodnotové orientace a pracovní motivaci, odhalit osobní priority a kritéria při volbě povolání, stanovování profesních cílů a při plánování pracovní kariéry. 

Pro koho

 • Kariérové/pracovní a výchovné poradce či konzultanty
 • Kouče a konzultanty lidských zdrojů zaměřené na budování kariéry
 • HR odborníky na nábor a výběr lidí
 • Odborníci, zabývající se identifikací a rozvojem osobností jedinců a rozvojem týmové spolupráce
 • Pro všechny, kteří chtějí poznat sami sebe

Obsah

 • Seznámení s metodou a se 3 druhy testů „kariérových kotev“ a s interpretací výsledků testů   
 • Podrobné definování jednotlivých kariérových kotev (jejich silné a slabé stránky, projevy chování, postoje k pracovním úkolům, způsoby komunikace, definování vhodného povolání a pracovní motivace, apod.)
 • Návaznost na další diagnostické metody používané v kariérovém/pracovním poradenství nebo HR
 • JAK, KDY a PROČ využít metodu v kariérovém/pracovním poradenství nebo v personalistice

Co získáte

 • Vyzkoušíte si test sami na sobě a naučíte se pracovat s testem a metodou ve své praxi
 • Budete schopni samostatně analyzovat získané informace, správně je interpretovat a pracovat s nimi v kontextu s dalšími metodami v kariérovém/pracovním poradenství   

Lektorka   

Ing. Zdena Hendrychová, BA (Hons.)