PRÁCE S KOMPETNČNÍMI MODELY a klíčovými kompetencemi aneb techniky zjišťování úrovně komptencí a potenciálu v praxi - WORKSHOP

Kdy, cena

  • již proběhlo, máte-li o uvedené téma zájem, prosím kontaktujte nás
  • Kč 1 950,-
  • Kč 1 550,- pro členy ČAKP

Cíl a obsah workshopu:

  • Seznámíte se s přístupem "klíčových kompetencí" v HR a kariérním poradenství a s kompetenčními modely, používanými v praxi HR a kariérových poradců.
  • Naučite se, jak definovat definovat klíčové kompetence jedince a jak s nimi pracovat v rámci kompetenčního modelu.
  • Budete schopni efektivněji identifikovat klíčové kompetence jedince nezbytné pro úspěšné uplatnění na trhu práce a v recruitmentu, procesu motivace, povyšování, práci s talentem aj..
  • Budete schopni zavést metodu "klíčových komptencí" do své praxe HR odborníka nebo  kariérového poradce.

Pro koho

  • HR odborníky (náborové specialisty, poradce a konzultanty, manažery)
  • Kariérové a výchovné poradce
  • Všechny ty, kteří se zajímají o to, jaké kompetence jsou a budou "in" na pracovním trhu

Lektorka