KRIZOVÁ KOMUNIKACE V PORADENSKÉ PRAXI  - principy vyjednávání a účinné argumentace

Kdy a kde

 •  již proběhlo; máte-li o uvedené téma zájem, prosím kontaktujte nás
 • Sluneční náměstí 2588, Praha 5 - Hůrka                                     

Cena

 • 2.450,- Kč (včetně materiálů a drobného občerstvení)

Cíl

Prostřednictvím tréninkových metod zdokonalíte komunikační a vyjednávacích dovednosti, potřebné v poradenské praxi HR odborníka a kariérového poradce zejména v konfliktních a vypjatých situacích.

Pro koho

 • HR odborníky a poradce, 
 • Kariérové/pracovní a výchovné poradce či konzultanty
 • Sociální pracovníky, pedagogy se zkušeností v oblasti kariérového/pracovního poradenství
 • Kouče, poradce a konzultanty lidských zdrojů zaměřené na budování kariéry
 • Vedoucí pracovníky, manažery
 • Odborníci, zabývající se identifikací a rozvojem osobností jedinců
 • Pro všechny, kteří chtějí poznat sami sebe

Obsah

 1. Námitky a metoda LASER při řešení námitek
 2. Jak reagovat na námitky – komunikační a vyjednávací styly
 3. Zásady efektivní argumentace
 4. Jak se vyhnout konfrontaci a manipulaci
 5. Návod na vedení konstruktivního rozhovoru ve vypjatých situacích

Co získáte

 • Osvojíte si asertivní techniky, jak odolávat námitkám, vyjednávat a „ustát“ si svůj protichůdný názor
 • Rozvinete schopnosti potřebné ke zvládání komunikace v procesu vyjednávání a dalších nepříjemných či krizových situacích
 • Získáte cenné informace k řešení a zvládání bludného komunikačního kruhu
 • Cenné informace výměnou zkušeností z praxe HR odborníka

Registrace:          

Přihlásit se lze na www.rozvoj-poradenstvi.cz nebo e-mailem na adrese info@rozvoj-poradenstvi.cz.

Těší se na Vás lektorka

Ing. Zdena Hendrychová, BA (Hons.)

Česká společnost pro rozvoj kariérového a HR poradenství

www.rozvoj-poradenstvi.cz