KARIÉROVÝ KOUČINK k lepší práci aneb objevte svou jedinečnost - WORKSHOP

Kdy a cena

  • již proběhlo; máte-li o uvedené témazájem, prosím kontaktujte nás
  • Kč  1.850,- za osobu  (vč. drobného občerstvení a studijních materiálů)
  • sleva 10 % pro čelny CAKP

Cíl, obsah workshopu:

Seznámíte se s kariérovým koučinkem  jako jednou z nejefektivnějších metod jak objevit jedinečnost u sebe nebo u svých kolegů, klientů, podřízených. Projdete si osobním nácvikem nejefektivnějších technik a aktivit kariérového koučinku  a budete diskutovat nad reálnými příklady z poradenské praxe. Budete se zamýšlet nad klíčovými otázkami kariérového koučinku -  CO?, JAK?, KDE? S KÝM? PROČ? Získáte cenné informace k řešení kariérových, pracovních a osobních cílů svých nebo klienta. Vyměníte si cenné informace a zkušenosti z praxe s dlouholetou certifikovanou koučkou a odbornicí na individuální kariérové a HR poradenství a koučing.

Pro koho

  • HR odborníky a kariérové poradce či konzultanty
  • Vedoucí pracovníky, manažery
  • Sociální pracovníky, psychology, pedagogy se zkušeností v oblasti kariérového/pracovního poradenství
  • Poradce a konzultanty lidských zdrojů zaměřené na budování kariéry
  • Odborníci, zabývající se identifikací a rozvojem osobností jedinců
  • Pro ty, kteří by se chtěli dozvědět více o koučinku.

Lektorka:    Ivana ŠŤERBOVÁ, certifikovaná koučka a kariérní poradkyně