ZÁKLADY KOUČINGU  V PORADENSKÉ PRAXI

 

Kdy

 • dne 21. prosince 2016, 9:00 - 13:00 hod, REGISTRACE

Cena

 • Kč  2.450,- za osobu  (vč. drobného občerstvení a studijních materiálů)
 • sleva 10 % pro čelny CAKP

CÍL

Praktické procvičení koučovacího procesu, devět základních překážek u koučovacího klienta a koučovací techniky na reálných příkladech z poradenské praxe. Praktické ukázky využití v praxi, koučing a příbuzné oblasti – poradenství, mentoring, supevize.

Pro koho

 • HR odborníky a kariérové poradce či konzultanty
 • Vedoucí pracovníky, manažery
 • Sociální pracovníky, psychology, pedagogy se zkušeností v oblasti kariérového/pracovního poradenství
 • Poradce a konzultanty lidských zdrojů zaměřené na budování kariéry
 • Odborníci, zabývající se identifikací a rozvojem osobností jedinců
 • Pro ty, kteří by se chtěli dozvědět více o koučinku.

OBSAH

 • Osobnost kouče
 • Pyramida logických úrovní – srovnavač myšlenek a pomocník v rozhodování + praktický nácvik
 • Kolo rovnováhy a jeho užití v kariérním poradenství + praktický nácvik
 • Koučovací pohovor
 • Podmínky a rozdíly uplatnění koučingu, mentoringu, poradenství, stínování
 • Osobní analýza silných a slabých stránek + praktický nácvik
 • Řešení praktický příkladů z poradenské praxe kariérových a HR poradců

Co získáte

 • Prakticky si vyzkoušíte koučovací techniky jednotlivců a týmu v poradenské praxi
 • Ujasníte si principy, metody, přístupy koučinku, budete řešit praktické ukázky využívané při koučování
 • Získáte cenné informace k řešení kariérových, pracovních a osobních cílů klienta.
 • Vyměníte si cenné informace a zkušenosti z praxe s dlouholetou certifikovanou koučkou a odbornicí na individuální poradenství a koučing.

Registrace

 • Přihlásit se lze na www.rozvoj-poradenstvi.cz, kde získáte i bližší informace nebo e-mailem na adrese info@rozvoj-poradenstvi.cz,

 

Těší se na Vás lektorka        

Ivana ŠŤERBOVÁ,

certifikovaná koučka a kariérní poradkyně

Česká společnost pro rozvoj kariérového a HR poradenství

www.rozvoj-poradenstvi.cz