Právní minimum

Zde Vám předkládáme plavby (semináře, workshopy setkání s odborníky) z oblastí různých právních problematik, která by měla být nedílnou součástí základní znalostí kariérového poradce, HR odborníka a mzdové účetní. 

 

Přehled povinností pro mzdové účetní od 1.1.2017

 

Jak předcházet soudním sporům se zaměstnanci

 

Flexibilní pracovní úvazky v moderní době

 

Zajištění BOZP ve firmě a ergonomie pracoviště

 

Osobní údaje v HR a kariérovém poradenství a jejich ochrana a legislativní rámec k 1.1.2016

 

Novinky v oblasti pracovně-právní legislativy k 1.1.2016

 

Zákoník práce v kostce aneb co by měl vědět ze zákoník práce  každý HR odborník a kariérový poradce

 

Propouštění zaměstnanců - právní a etický problém

 

Právní minimum pro kariérové, výchovné a HR poradce aneb co by měl vědět ze zákoníku práce nebo  zákona o státní službě každý poradce.

 

Zákoník práce v přijímacím řízení (antidiskriminační zákon, zákon na ochranu osobních údajů v přiijímacím řízení)

 

Zákoník práce a znevýhodněné skupiny osob na trhu práce