BOZP VE FIRMĚ A ERGONOMIE PRACOVIŠTĚ k 1.1.2016

 

Kdy a kde

 • již proběhlo; máte-li o uvedené téma zájem, prosím kontaktujte nás
 • Sluneční náměstí 2588/14, Praha 5 – Hůrka (cca 1 min od metra Hůrka směr Sluneční náměstí, Poliklinika – trasa metra B)

Cena

 • Kč  2.850,- za osobu  (vč. drobného občerstvení a studijních materiálů)

Cíl

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou BOZP ve firmě a ergonomie pracoviště dle právní legislativy platné k 1.1.2016 

        Pro koho

 • HR poradce a odborníky
 • Pracovníky zabývajícími se BOZP na pracovišti
 • Manažery, vedoucí pracovníky
 • Všechny ty, kteří se o oblast BOZP a ergonomie pracoviště zajímají nebo s ní přijdou při své profesi do styku

        Obsah

 • BOZP dle Zákoníku práce (povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, systém školení, aj.)
 • Pracovní úrazy (právní úprava v ČR, evidence, povinnosti zaměstnavatele)
 • Péče o pracovníky (zabezpečení hygienických podmínek a ochrana zdraví zaměstnanců dle předpisů)
 • Vnitřní směrnice BOZP (poskytování ochranných pomůcek, lékařské prohlídky, kouření na pracovišti, postup při provádění zkoušek zjišťování alkoholu a omamných látek, kamerový systém na pracovišti)
 • Pracovně lékařské služby (zdravotní prohlídky zaměstnanců a zdravotní způsobilost k výkonu práce)
 • Ergonomie pracoviště a příklady z praxe
 • Právní spory a problémy BOZP

        Co získáte

 • Získáte ucelený přehled o legislativních požadavcích na pracovní prostředí z oblasti BOZP a bezpečnosti práce.
 • Dozvíte se, jaká jsou pravidla ergonomie pracoviště    
 • Budete mít možnost diskutovat na dané téma s odbornicí, s 20-letou praxí

Lektorka:              Bc. Ilona BARTOVSKÁ

       Registrace:

       Přihlásit se můžete na www.rozvoj-poradenstvi.cz, kde získáte i bližší informace nebo e-mailem na adrese info@rozvoj-poradenstvi.cz,

Těšíme se na Vás!

Česká společnost pro rozvoj kariérového a HR poradenství

www.rozvoj-poradenstvi.cz