HOMEOFFICE - flexibilní pracovní úvazky  a jejich právní úprava v ČR

 

Kdy, cena  

 • již proběhlo; máte-li o uvedené témazájem, prosím kontaktujte nás
 • Kč 2.250,- za osobu (vč. drobného občerstvení a studijních materiálů)

Cíl   

Seminář poskytne přehledné informace o moderních formách práce v ČR i v zahraničí jako jsou například Homeoffice, On call work, Casual work, Job sharing, Labour pooling, Employee sharing, Interim management.  

Pro koho

 • HR poradce a odborníky
 • Manažery, vedoucí pracovníky
 • Kariérové a výchovné poradce
 • Všechny ty, kteří se o oblast pracovního práva zajímají nebo s ní přijdou při své profesi do styku

        Obsah

 • Co je to Homeoffice, On call work, Casual work, Job sharing, Labour pooling, Employee sharing, Interim management
 • Kdy a proč práce na dálku, homeoffice a flexibilní pracovní úvazky v praxi nefungují?
 • Pro koho a kdy jsou vhodné moderní formy práce?
 • Efektivní pracovník v režimu „moderní formy práce“ a jak jej motivovat, kontrolovat, řídit i odměňovat
 • Moderní formy práce a problémy na straně managementu i zaměstnanců
 • Legislativní úprava moderních forem práce (BOZP, mzdové předpisy, pracovní doba, aj.)
 • Moderní formy práce a jejich dopad do poradenské práce HR odborníků a kariérových poradců
 • Zkušenosti ze zahraničí i z ČR

        Co získáte

 • Získáte přehledné informace o nástrahách i výhodách moderních forem práce.
 • Dozvíte se, jaká je situace ve firmách v oblasti moderních forem práce a jak je efektivně nastavit.
 • Budete mít možnost diskutovat na dané téma s odbornicí, s 20-letou praxí

Lektorka:      

Bc. Ilona BARTOVSKÁ