OSOBNÍ ÚDAJE V personalistice a kariérovém poradenství a jejich ochrana a legislativní rámec k 1. 1. 2016

 

Kdy a kde

 • dne 21. března 2016 (pondělí), 14:00 - 17:00, REGISTRACE
 • Sluneční náměstí 2588/14, Praha 5 – Hůrka (cca 1 min od metra Hůrka směr Sluneční náměstí, Poliklinika – trasa metra B)

Cena

 • Kč 1.800,- / 3 hod na osobu (vč. drobného občerstvení a studijních materiálů)

Cíl

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou, legislativním rámcem EU a ČR a ochranou osobních údajů na pracovišti a předcházení sankcím ze strany kontrolních orgánů.

        Pro koho

 • HR poradce a odborníky
 • Manažery, vedoucí pracovníky
 • Kariérové a výchovné poradce na středních a vysokých školách
 • Kariérové poradce na úřadech práce a v neziskových organizacích
 • Všechny ty, kteří se o oblast pracovního práva zajímají nebo s ní přijdou při své profesi do styku

        Obsah

 • Stručné seznámení s právním rámcem EU v oblasti ochrany osobních údajů.
 • Výklad základních ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve světle aktuálních novelizací právních podmínek pro zpracování dat.
 • Základní pojmy: osobní údaj, citlivý údaj zpracování osobních údajů
 • Základní povinnosti správce údajů
 • Zpracovávání osobních údajů před vznikem pracovního poměru, v jeho průběhu, po skončení pracovního poměru
 • Práce a ochrana osobních údajů v práci kariérových poradců
 • Praktické příklady řešení častých otázek týkajících se povinností správce nebo zpracovatele při zpracování osobních údajů.

        Co získáte:

 • Získáte komplexní informace z oblasti ochrany osobních údajů na pracovišti.
 • Dozvíte se, jaká opatření zavést ve firmě k souladu s legislativními požadavky.
 • Budete upozorněni na nástrahy práce s osobními údaji při práci kariérových a HR poradců
 • Budete mít možnost diskutovat na dané téma s odbornicí, s 20-letou praxí

 

Lektorka:              Bc. Ilona BARTOVSKÁ

Registrace.           

Přihlásit se můžete na www.rozvoj-poradenstvi.cz, kde získáte i bližší informace nebo e-mailem na adrese info@rozvoj-poradenstvi.cz.

 

 

Těšíme se na Vás!

Česká společnost pro rozvoj kariérového a HR poradenství

www.rozvoj-poradenstvi.cz