PROPOUŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ – právní a etický problém

 

Kdy

 • již proběhlo, máte-li o uvedené téma zájem, prosím, kontaktujte nás

Cena

 • Kč 1.650,- za osobu (vč. drobného občerstvení a studijních materiálů)

Cíl

Cílem semináře je seznámit účastníky problematikou propouštění zaměstnanců dle zákoníků práce, s právními i etickými aspekty a problémy a s reálnou praxí ve firmách.

        Pro koho

 • HR poradce a odborníky z oblasti outplacementu
 • Manažery, vedoucí pracovníky
 • Kariérové a výchovné poradce
 • Poradce, konzultanty s oblasti kariérního rozvoje a řízení lidských zdrojů ve firmě
 • Všechny ty, kteří se o oblast pracovního práva zajímají nebo s ní přijdou při své profesi do styku

        Obsah

 • Propouštění zaměstnanců dle právní legislativy
 • Propouštění zaměstnanců, scénáře (strategie propouštění, plány propuštění, apod.)
 • Outplacement ve firemní praxi (výhody / nevýhody pro firmu i zaměstnance; služby outplacementu, role HR odborníka a manažera)
 • Propuštění pohovor (strategie, hrozby, doporučení)
 • Ukončování pracovního poměru dle zákoníku práce
 • Alternativy zabránění propuštění
 • Právní spory

        Co získáte

 • Získáte návod a doporučení pro etické propuštění zaměstnanců z firem.
 • Dozvíte se, jak právně ukončit pracovní poměr   se zaměstnancem a předejít právním sporům
 • Umožníme Vám zamyslet se nad problematikou propuštění zaměstnanců z různých úhlů pohledu.
 • Budete mít možnost diskutovat na dané téma s odbornicí, s 20-letou praxí

Lektorka:              Bc. Ilona BARTOVSKÁ

Registrace:

Přihlásit se můžete na www.rozvoj-poradenstvi.cz, kde získáte i bližší informace nebo e-mailem na adrese info@rozvoj-poradenstvi.cz.

Těšíme se na Vás!

Česká společnost pro rozvoj kariérového a HR poradenství

www.rozvoj-poradenstvi.cz