ZÁKONÍK PRÁCE V KOSTCE v roce 2017 aneb pracovně-právní minimum pro kariérové poradce

 

Kdy, cena

 • již proběhlo; máte-li o uvedené téma zájem, prosím kontaktujte nás
 • Kč 1.450,- za osobu (vč. drobného občerstvení a studijních materiálů)

Cíl

Seznámit se se základními informacemi z oblasti pracovně-právní legislativy doplněné o příklady z denní praxe, které upozorňují na nebezpečí a úskalí při nástupu do zaměstnání a následně v průběhu zaměstnání.

Pro koho

 • Kariérové a výchovné poradce
 • HR poradce
 • Manažery, vedoucí pracovníky
 • Všechny ty, kteří se o oblast pracovního práva zajímají nebo s ní přijdou při své profesi do styku

       Obsah

 • Základní právní rámec pracovního práva
 • Jak se chovají firmy a co mohou požadovat od pracovníka před uzavřením pracovního poměru (příslib zaměstnání, zdravotní prohlídky, nástupní materiály, aj.)
 • Druhy pracovně-právních vztahů – pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Práva a povinnosti pracovníka vyplývající z pracovního poměru, jeho změny a ukončení
 • Ostatní právní úpravy

        Co získáte

 • Získáte ucelený přehled o právech a povinnostech jak zaměstnavatele, tak uchazeče o zaměstnání při uzavírání pracovního vztahu.
 • Budete upozorněni na úskalí, která mohou vzniknout z neznalosti zákoníku práce.
 • Budete schopni efektivněji připravit klienta na vstup do pracovního poměru (popř. jeho změnu, odchod).
 • Budete mít možnost diskutovat na dané téma s odbornicí, s 20-letou praxí

        Lektorka:                     

        Bc. Ilona BARTOVSKÁ, HR odborník a metodik