ZÁKONÍK PRÁCE V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ pro pokročilé

aneb co by měl vědět ze zákoníku práce každý HR odborník a kariérový poradce

Kdy a kde

 • již proběhlo;, máte-li o uvedené téma zájem,, prosím kontaktujte nás
 • Sluneční náměstí, Praha 5 - Hůrka

Cena

 • Kč 1.850,- za osobu (vč. drobného občerstvení a studijních materiálů)

Cíl

Seznámit se se základními informacemi z oblasti pracovně-právní legislativy doplněné o příklady z denní praxe, které upozorňují na nebezpečí a úskalí přijímacího řízení u zaměstnavatele z pohledu zákoníku práce, antidiskriminačního zákona, zákona na ochranu osobních údajů a souvisejících předpisů a zákonů.

Pro koho

 • Kariérové a výchovné poradce na středních a vysokých školách
 • Kariérové poradce na úřadech práce a v neziskových organizacích
 • HR poradce a odborníky
 • Všechny ty, kteří vstupují na trh práce nebo se připravují na přijímací pohovor (absolventi, ženy po MD, aj.)

        Obsah

 • Antidiskriminační zákon a jeho využívání v přijímacím řízení nových zaměstnanců do firmy (diskriminační inzeráty zaměstnavatelů a jak na ně reagovat; diskriminační otázky při pracovním pohovoru a jak se jim bránit; diskriminace na pracovišti – příklady z praxe, aj.)
 • Zákon na ochranu osobních údajů a jeho využití v praxi HR odborníků (co může zaměstnavatel požadovat za doklady v rámci přijímacího řízení a při nástupu do zaměstnání jaké informace může zaměstnavatele shromažďovat a jak s nimi musí nakládat; kamerový systém a osobní prohlídky na pracovišti, aj.) 
 • Řešení problematiky soudní a mimosoudní cestou
 • Výjimky a odchylky

        Co získáte

 • Získáte ucelený přehled o právech a povinnostech jak zaměstnavatele ve vztahu k uchazeči o zaměstnání při přijímacím řízení a následně v  pracovního vztahu.
 • Budete upozorněni na úskalí, která mohou vzniknout z neznalosti antidiskriminačního zákona, zákona na ochranu osobních údajů a zákoníku práce.
 • Budete schopni efektivněji připravit klienta na vstup do pracovního poměru (popř. jeho změnu, odchod).
 • Budete mít možnost diskutovat na dané téma s odbornicí, s 20-letou praxí

        Lektorka:                      Bc. Ilona BARTOVSKÁ

        Registrace:                  

Těšíme se na Vás!

Česká společnost pro rozvoj kariérového a HR poradenství

www.rozvoj-poradenstvi.cz