Právní minimum pro kariérové, výchovné a HR poradce aneb co by měl vědět ze zákoníku práce nebo  zákona o státní službě každý poradce  - WORKSHOP

Kdy, kde a za kolik

 • dne 23. března 2016 (středa), 14:00 - 17:00 hod, REGISTRACE
 • dne 6. dubna 2016 (středa), 14:00 - 17:00 hod, REGISTRACE
 • Sluneční náměstí, Praha 5 - Hůrka
 • Kč 1.450,- / za 1 osobu

Cíl 

Seznámit se se základními informacemi z oblasti pracovního nebo služebního práva, které mohou být užitečné pro naše klienty při hledání práce, nástupu do zaměstnání nebo jeho ukončení.

Pro koho

 • Kariérové a výchovné poradce na středních a vysokých školách
 • Kariérové poradce na úřadech práce a v neziskových organizacích
 • HR poradce a odborníkyVšechny ty, kteří se o oblast pracovního práva zajímají nebo s ní přijdou při své profesi do styku

Obsah

 • Základní právní rámec pracovního práva
 • Jak se chovají firmy a co mohou požadovat od pracovníka před uzavřením pracovního poměru?
 • Přijímací pohovor, diskriminační otázky a jak na ně reagovat
 • Pracovní smlouva
 • Práva a povinnosti pracovníka vyplývající z pracovního poměru, jeho změny a ukončení
 • Práva a povinnosti pracovníka v oblasti BOZP

Co získáte

 • Získáte základní orientaci v oblasti pracovního a služebního práva.
 • Prakticky si vyzkoušíte některá ustanovení pracovního práva na příkladech z praxe.
 • Budete schopni efektivněji připravit klienta na vstup do pracovního/služebního poměru (popř. jeho změnu, odchod).
 • Budete mít možnost diskutovat na dané téma s odborníky s 15-letou praxí v HR i kariérovém poradenství.

            Registrace  

Těší se na Vás lektorka Ing. Zdena Hendrychová, BA (Hons.)