JAK NÁBOROVAT, vybírat, motivovat a pracovat s mladou generací Y, Z (WORKSHOP)

 

Kdy, cena

 • iž proběhlo; máte-li o uvedenét téma zájem, prosím kontaktujte nás
 • Kč 1.450,- za osobu

Cíl

Co odlišuje generaci Y a mladinkou generaci Z od ostatních zaměstnanců? Jaké kariérrní výzvy jsou pro tyto generace zajímavé? Přoč již stávající sytém přijímacích řízení pro zaměstnance nestačí? Jaká jsou specifikace přijímacího řízení a cesty náboru a motivace těchto generací? Ke hledat tyto potencionální zaměstnance a jak je přilákat do firmy? Se kterými kompetencemi k přijímacímu řízení přijdou a se kterými ne? Co je motivuje do/v zaměstnání a jak na to musí reagovat personalisté a kariérní poradci?  

Pro koho

 • HR odborníky na nábor a výběr lidí
 • Kariérové/pracovní a výchovné poradce či konzultanty
 • Kouče a konzultanty lidských zdrojů zaměřené na budování kariéry
 • Všechny ty, kteří se zajímají o zákulisí přijímacích řízení ve firmách

Obsah

 • Základní odlišnosti v kompetencích a pracovním chování generace Y a Z.
 • Jak změnit metodiku náboru a přijímacího řízení?
 • Proč někteří uchazeči generace Y, Z  na trhu práce uspějí a někteří ne?
 • Proč už  klasický přijímací pohovor nestačí?
 • Co motivuje generaci Y,Z k vyšším pracovním výkonům?
 • Jaká firemní kultura vyhovuje generaci Y, Z?
 • Jak musí personalisté reagovat a nově nastavit přijímací proces pro generaci Y,Z.

Co získáte

 • Jako HR odborník získáte relevantní informace o tom, jak by mělo vypadat  přijímací řízení ve firmách pro generaci Y,Z a jak si tuto generaci udržet ve firmě.
 • Jako kariérový poradce budete schopni efektivněji připravit klienta na přijímací řízení a jeho úspěšné zvládnutí.
 • Budete mít možnost diskutovat na dané téma s odborníky s 15-letou praxí v HR i kariérovém poradenství.

Lektorka:

Ing. Zdena Hendrychová, BA (Hons.)