TYPOLOGIE OSOBNOSTI PRO  PERSONALISTY  aneb úspěšný recruitment v roce 2017 - poznejte své uchazeče dle T. Learyho

 

Kdy, cena

 • již proběhlo; máte-li o uvedené téma zájem, prosím kontaktujte nás
 • Kč 2.450,- za osobu  (vč. drobného občerstvení) + 10 % letní sleva na workshop
 • 10 % sleva pro členy ČAKP

Cíl

 Seznámit se s typologií osobnosti dle T. LEARYHO, vhodnou pro práci HR odborníků a kariérových poradců a správně porozumět a provádět „odhad“ osobnostního typu jedince v krátkém čase na základě vyhodnocení širokého spektra signálů, které každá osoba vysílá. Analýza umožní pojmenovat tendence chování jednotlivých typů osobností v různých situacích a porozumět tomu, proč se někteří chovají či nechovají právě tímto způsobem. Typolgoie pro nepersonalisty je vhodná zejména pro práci s uchazeči v rámci přijímacího a výběrového řízení. 

Pro koho

 • Kariérové/pracovní a výchovné poradce či konzultanty
 • HR náborové odborníky a poradce
 • Kouče, poradce a konzultanty lidských zdrojů zaměřené na budování kariéry
 • Pro všechny, kteří chtějí poznat sami sebe

Obsah

 • Typologie osobnosti dle T. LEARYHO (osobnostní rysy, silné a slabé stránky, vztahové styly, způsoby komunikace, neverbální projevy, motivace, styly vedení, preference zaměstnání)
 • Jak správně identifikovat typ osobnosti v praxi
 • Nejčastější chyby a předsudky
 • Kde mohou vznikat nejčastější konflikty a jak je řešit.
 • Jak jednat a pracovat s jednotlivými typy osobností v praxi kariérových a HR poradců

Co získáte

 • Praktický vhled do problematiky typologie osobnosti a jejího využití v poradenské praxi včetně podrobné interpretace jednotlivých položek typologie.
 • Vyzkoušíte si některé cesty identifikace typologie osobnosti v praxi.
 • Naučíte se pomocí jednoduchých, ale komplexních kroků používat typologii osobnosti ve své praxi i běžném životě a lépe porozumíte chování a jednání jiných.
 • Získáte cenné informace výměnou zkušeností z praxe HR odborníků a kariérových poradců.

Lektorka

Ing. Zdena Hendrychová, BA (Hons.)