TYPOLOGIE OSOBNOSTI v kariérovém a HR poradenství (recruitmentu) 

Kdy, cena

 • již proběhlo; máte-li o uvedené téma zájem, prosím kontaktujte nás
 • Kč 2.850,- za osobu  (vč. drobného občerstvení a studijních materiálů)
 • 10 % sleva pro členy ČAKP

Cíl

Seznámit se s typologií osobnosti dle Eysencka vhodnou pro práci HR odborníků a kariérových poradců a naučit se s ní pracovat a vhodně ji využívat ve své praxi.

Pro koho

 • HR náborové odborníky a poradce, kteří se zabývají procesem náboru, výběru a příjmu ve firmě 
 • Kariérové/pracovní a výchovné poradce či konzultanty
 • Kouče, poradce a konzultanty lidských zdrojů zaměřené na budování kariéry
 • Sociální pracovníky, psychology, pedagogy se zkušeností v oblasti kariérového/pracovního poradenství
 • Odborníci, zabývající se identifikací a rozvojem osobností jedinců a rozvojem týmové spolupráce
 • Pro všechny, kteří chtějí poznat sami sebe

Obsah

 1. Temperamentní typologie osobnosti (osobnostní rysy, silné a slabé stránky, vztahové styly, způsoby komunikace, neverbální projevy, motivace, styly vedení, preference zaměstnání)
 2. Rozšířený model Eysenckovy typologie osobnosti pro použití v poradenské a HR praxi
 3. Jak správně identifikovat typ osobnosti v praxi
 4. Nejčastější chyby a předsudky
 5. Jak jednat s jednotlivými typy osobností

Co získáte

 • Praktický vhled do problematiky typologie osobnosti a jejího využití v poradenské a HR praxi.
 • Porozumíte interpretaci jednotlivých položek typologie osobnosti.
 • Prakticky si vyzkoušíte některé cesty identifikace typologie osobnosti v praxi.
 • Analýza vám umožní pojmenovat tendence chování jednotlivých typů osobností v různých situacích a porozumět tomu, proč se chovají či nechovají právě tímto způsobem.
 • Naučíte se prakticky a vhodně používat typologii osobnosti ve své poradenské a HR praxi.
 • Získáte cenné informace výměnou zkušeností z praxe HR odborníků a kariérových poradců.

Registrace:          

 • Přihlásit se lze na www.rozvoj-poradenstvi.cz nebo e-mailem na adrese info@rozvoj-poradenstvi.cz. Z důvodu interatkivní práce se skupinou je omezen počet max. na 5 účastníků.

Těší se na Vás lektorka

Ing. Zdena Hendrychová, BA (Hons.)


Už proběhlo...

Nakoukněte, jak jsme se spolu "plavili" tématem....

            

"Konečně praktický a špičkově vedený seminář problematice typologie osobnosti."

"Velmi užitečné a praktické setkání. Vážím si hlavně přátelského a profesionálního přístupu paní lektorky."

"Dozvěděla jsem se spoustu nových a užitečných věcí od odborníka, které určitě využiju při své plráci personalilstky."

"Doporučila bych seminář začínajícícm personallistům s alespoň malou praxi."