TYPOLOGIE OSOBNOSTI v koučovací praxi

 

Kdy, cena

 • již proběhlo; máte-li o uvedené témazájem, prosím kontaktujte nás
 • Kč 2.650,- za osobu  (vč. drobného občerstvení)
 • sleva 10 % pro členy ČAKP

Cíl

Propojit typologií osobnosti s koučovacím přístupem v oblasti kariérového a HR poradenství a směřování. Naučit se s ní pracovat a vhodně ji využívat ve své praxi. Analýza jednotlivých typů osobností Vám umožní pojmenovat tendence chování jednotlivých typů osobností v různých situacích a porozumět tomu, proč se někteří chovají či nechovají právě tímto způsobem a jakým nejvhodnějším způsobem vést koučovací pohovor s klientem.

Pro koho

 • Kouče, poradce a konzultanty lidských zdrojů
 • Odborníky, používající koučovací přístup ve své poradenské či manažerské praxi
 • Pro všechny, kteří chtějí poznat sami sebe

Obsah

 • Temperamentní typologie osobnosti (osobnostní rysy, silné a slabé stránky, vztahové styly, způsoby komunikace, neverbální projevy, motivace, styly vedení, preference zaměstnání)
 • Jak správně identifikovat typ osobnosti v praxi
 • Nejčastější chyby a předsudky
 • Jak komunikovat a vést koučovací pohovor s jednotlivými typy osobností v praxi

Co získáte

 • Praktický vhled do problematiky typologie osobnosti a jejího využití v poradenské praxi včetně podrobné interpretace jednotlivých položek typologie v souvislosti s koučovacím přístupem.
 • Vyzkoušíte si některé cesty identifikace typologie osobnosti v praxi.
 • Dozvíte se, jak využít typologii osobnosti pro svou práci
 • Naučíte se používat typologii osobnosti ve své praxi a lépe porozumíte chování a jednání jiných.
 • Získáte cenné informace výměnou zkušeností z praxe HR odborníků a kariérových poradců.

Lektorka:

Ing. Zdena Hendrychová, BA (Hons)