NAŠE SLUŽBY ...

Naše služby jsou zaměřeny na rozvoj profesionalisty práce kariérových a HR poradců cestou individuálního poradenství, skupinových vzdělávacích aktivit  a výměny zkušeností z obou břehu poradenství a na výkon vybraných personálních procesů.

 

Poskytujeme:

 • skupinové školení, workshopy pro HR odborníky a kariérového poradce, manažery, mzdové účetní 
 • individuální poradenství a mentoring kariérovým/profesním poradcům a HR odborníkům,
 • firemní školení "na míru" dle potřeb organizace
 • poradenství a mentoring v oblasti nastavování či zefektivnění personálních procesů ve firmách a kariérového poradenství na školách
 • individuální kariérové poradenství kliéntům a znevýhodněným skupinám trh práce (absolventy, ženy po MD, lidé 50+, resp. 45+)
 • manažerské poradenství a mentoring
 • výkon HR procesů či spolupráce na projektech v oblasti řízení lidských zdrojů a personálních procesů a kariérového poradenství, např. reqruitment, assessment centre či development centre, adaptační programy, sociometrice  a průzkumy spokojenosti ve firmě či ve vybraném týmu, HR audit, nastavení procesu vzdělávání, mentoring či koučing vybraných jedinců či skupin odborrníků, rozvoj týmů či manažerů, apod.

 

Sdružujeme zájemce o kariérové poradenství v ČR:


Z našich akcí si odnesete...

 • Nové impulsy, podněty a motivaci pro další poradenskou práci s klienty
 • Nové praktické informace z oblasti HR a kariérového poradenství
 • Nové kontakty v rámci komunity poradců
 • Motivaci a nadšení pro další práci
 • Příjemný dojem ze setkání

Přijďte k nám na palubu a plujte s námi vybraným tématem z oblasti kariérového a HR poradenství.

Těšíme se na Vás!